Skip to main content

ntv.com.tr

EKONOMİ

ATTENTION !!!

What Is Written Here Is Not Investment Advice. It has been published on this page to explain the terminology used with explanations about the stock market, digital currencies, economy, finance and investment instruments.

🔍 Temettü Politikası

  🔍 Temettü Politikası: Şirketlerin Kar Paylaşımı Stratejisi


Temettü politikası, bir şirketin temettülerini nasıl belirlediği ve ödediği ile ilgili kurallarıdır. Temettü politikası, şirketin temettülerini ne sıklıkta, ne zaman ve ne kadar ödeyeceğini belirler. Temettü politikası, şirketin finansal durumuna, nakit akışına, büyüme planlarına ve hissedar beklentilerine göre değişebilir. Temettü politikasını anlamak için şirketin geçmiş temettülerine ve gelecek temettülerine ilişkin açıklamalarını incelemek gerekir.


Temettü politikasının önemi


Temettü politikası, şirketlerin kar paylaşımı stratejisidir. Temettü politikası, şirketin hissedarlarına verdiği mesajı ve güveni etkiler. Temettü politikası, şirketin karlılığını, büyüme potansiyelini ve risk profilini yansıtır. Temettü politikası, hissedarların yatırım kararlarını ve beklentilerini de etkileyebilir.


Temettü politikasının türleri


Temettü politikasının temelde üç türü vardır: sabit temettü politikası, istikrarlı temettü politikası ve artan temettü politikası.


- Sabit temettü politikası: Bu politika, şirketin her dönem aynı miktarda temettü ödediği anlamına gelir. Sabit temettü politikası, şirketin karının dalgalanmasına rağmen temettülerini koruduğu anlamına gelir. Sabit temettü politikası, hissedarlara düzenli bir gelir sağlar ancak şirketin nakit ihtiyacını karşılamakta zorlanabileceği anlamına da gelir.


- İstikrarlı temettü politikası: Bu politika, şirketin karının değişimine göre temettülerini ayarladığı anlamına gelir. İstikrarlı temettü politikası, şirketin karının arttığında temettülerini artırdığı veya azaldığında temettülerini azalttığı anlamına gelir. İstikrarlı temettü politikası, hissedarlara makul bir gelir sağlar ve aynı zamanda şirketin nakit yönetimine de katkıda bulunur.


- Artan temettü politikası: Bu politika, şirketin her dönem temettülerini artırdığı anlamına gelir. Artan temettü politikası, şirketin karının sürekli olarak arttığı ve büyümeye devam ettiği anlamına gelir. Artan temettü politikası, hissedarlara yüksek bir gelir sağlar ve aynı zamanda şirketin piyasa değerini de artırır.


Temettü politikasının belirlenmesinde etkili olan faktörler


Temettü politikasını belirlerken şirketler birçok faktörü dikkate almalıdır. Bunlardan bazıları şunlardır:


- Şirketin finansal durumu: Şirketin borç durumu, likiditesi, sermaye yapısı ve kârlılığı gibi finansal göstergeleri temettü politikasını etkiler. Şirketin finansal durumu iyi ise daha yüksek oranda temettü ödeyebilir. Şirketin finansal durumu kötü ise daha düşük oranda veya hiç temettü ödemeyebilir.


!!!

You can find all explanations about the economy on our page.

Cryptocurrency

Finance&Exchange&Digital Money

Economics Education

Most Wanted

Tüm Haberler

Piyasalara Genel Bakış

Kripto Para Analiz ve Görüşleri

Döviz Analiz ve Görüşleri