Skip to main content

ntv.com.tr

EKONOMİ

ATTENTION !!!

What Is Written Here Is Not Investment Advice. It has been published on this page to explain the terminology used with explanations about the stock market, digital currencies, economy, finance and investment instruments.

🔍Introduction to Macroeconomics

Makroekonomi, ekonominin genel durumunu, büyüme, enflasyon, işsizlik ve dış ticaret gibi makro değişkenleri inceleyen bir ekonomi dalıdır. Makroekonomi, mikroekonomiden farklı olarak, bireysel davranış ve piyasalarla değil, toplam talep ve toplam arz gibi kavramlarla ilgilenir. Makroekonomik analiz, ekonomi politikalarının etkinliğini ve sonuçlarını değerlendirmek için kullanılır.Makroekonomiyi tanıtırken temel kavram ve tanımlarla başlamak gerekir. Örneğin milli gelir, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), gayri safi milli hasıla (GSMH), kişi başına düşen gelir, reel ve nominal değerler, fiyat endeksleri, enflasyon oranı gibi terimler makroekonomik analizin temelini oluşturur. Bu terimlerin nasıl hesaplandığını ve ne anlama geldiğini bilmek, makroekonomik verileri yorumlamak için önemlidir.Interpretation of macroeconomic data requires the use of macroeconomic models. Macroeconomic models are simplified representations that express relationships in the economy mathematically or graphically. For example, the Keynesian model assumes that aggregate demand determines economic activity. The classical model assumes that prices are elastic and markets are in equilibrium. Modern macroeconomic models, on the other hand, include rational expectations, new classical and new Keynesian approaches based on microeconomic foundations.

!!!

You can find all explanations about the economy on our page.

Cryptocurrency

Finance&Exchange&Digital Money

Economics Education

Most Wanted

Tüm Haberler

Piyasalara Genel Bakış

Kripto Para Analiz ve Görüşleri

Döviz Analiz ve Görüşleri