Skip to main content

ntv.com.tr

EKONOMİ

ATTENTION !!!

What Is Written Here Is Not Investment Advice. It has been published on this page to explain the terminology used with explanations about the stock market, digital currencies, economy, finance and investment instruments.

🔍Economic indicators and business cycle; UnemploymentEkonomik göstergeler, ekonominin durumunu ve performansını ölçmek için kullanılan istatistiksel verilerdir. Ekonomik göstergeler, ekonomik faaliyetlerin geçmişini, mevcut durumunu ve gelecekteki eğilimlerini yansıtır. Ekonomik göstergelerin bir kısmı öncü, bir kısmı eş zamanlı ve bir kısmı da gerileyen göstergeler olarak sınıflandırılır. Öncü göstergeler, ekonomideki değişimleri önceden haber veren göstergelerdir. Örneğin, tüketici güven endeksi, sanayi üretimi endeksi ve borsa endeksleri öncü göstergeler arasında sayılabilir. Eş zamanlı göstergeler, ekonomideki değişimleri aynı anda yansıtan göstergelerdir. Örneğin, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), enflasyon oranı ve perakende satışlar eş zamanlı göstergeler arasında yer alır. Gerileyen göstergeler ise, ekonomideki değişimleri gecikmeli olarak gösteren göstergelerdir. Örneğin, işsizlik oranı, kredi hacmi ve faiz oranları gerileyen göstergeler olarak kabul edilir.


İş çevrimi ise, ekonomideki toplam üretim ve istihdamın dalgalanmalarını ifade eder. İş çevrimi genellikle dört aşamadan oluşur: genişleme, zirve, daralma ve dip. Genişleme aşamasında ekonomi büyür, istihdam artar ve gelirler yükselir. Zirve aşamasında ekonomi en yüksek seviyesine ulaşır ve büyüme yavaşlar. Daralma aşamasında ekonomi küçülür, istihdam azalır ve gelirler düşer. Dip aşamasında ekonomi en düşük seviyesine iner ve büyüme tekrar başlar.


İşsizlik ise, çalışabilecek durumda olan ancak iş bulamayan veya çalışmak isteyen kişilerin sayısının toplam işgücüne oranıdır. İşsizlik oranı hem bir ekonomik gösterge hem de bir iş çevrimi belirleyicisidir. İşsizlik oranı genellikle ekonomideki daralma ve genişleme dönemleriyle ters orantılıdır. Yani ekonomi daralırken işsizlik artar, ekonomi genişlerken işsizlik azalır. İşsizlik oranının yüksek olması hem sosyal hem de ekonomik sorunlara yol açabilir. İşsizlik nedeniyle kişilerin gelirleri düşer, tüketim azalır, yoksulluk artar ve refah seviyesi düşer.


Bu blog yazısında ekonomik göstergeler, iş çevrimi ve işsizlik arasındaki ilişkileri kısaca açıkladık. Ekonomik göstergelerin analizi sayesinde ekonominin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi sahibi olabiliriz. İş çevriminin dinamikleri ise ekonominin büyüme potansiyeli ve istikrarı hakkında ipuçları verir. İşsizlik ise hem bir sonuç hem de bir neden olarak ekonominin sağlığını etkiler.


!!!

You can find all explanations about the economy on our page.

Cryptocurrency

Finance&Exchange&Digital Money

Economics Education

Most Wanted

Tüm Haberler

Piyasalara Genel Bakış

Kripto Para Analiz ve Görüşleri

Döviz Analiz ve Görüşleri