Skip to main content

ntv.com.tr

EKONOMİ

ATTENTION !!!

What Is Written Here Is Not Investment Advice. It has been published on this page to explain the terminology used with explanations about the stock market, digital currencies, economy, finance and investment instruments.

🔍Maliye Politikası

 Maliye Politikası, devletin ekonomiye müdahale etmek için kullandığı araçlardan biridir. Maliye Politikası, kamu harcamaları, vergiler, borçlanma ve bütçe politikası gibi mali araçları içerir. Maliye Politikası, ekonomide tam istihdam, fiyat istikrarı, adil gelir dağılımı, ekonomik büyüme ve kalkınma gibi amaçlara ulaşmak için uygulanır.


Maliye Politikası, para politikası ile birlikte iktisat politikasının önemli bir parçasıdır. Para politikası, faiz oranları ve para arzı gibi araçlarla ekonomiyi etkilerken, maliye politikası, kamu kesiminin gelir ve giderleriyle ekonomiyi etkiler. Maliye Politikası, ekonomideki dengesizlikleri gidermek veya önlemek için kullanılabilir.


Maliye Politikası, farklı iktisadi düşünce okullarına göre farklı şekillerde uygulanabilir. Klasik iktisatçılar, devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini savunurken, Keynesyen iktisatçılar, devletin ekonomide düzenleyici bir rol oynaması gerektiğini savunurlar. Mali liberalizm ile müdahaleci devlet anlayışı arasında farklı maliye politikaları ortaya çıkabilir.


!!!

You can find all explanations about the economy on our page.

Cryptocurrency

Finance&Exchange&Digital Money

Economics Education

Most Wanted

Tüm Haberler

Piyasalara Genel Bakış

Kripto Para Analiz ve Görüşleri

Döviz Analiz ve Görüşleri