Skip to main content

ntv.com.tr

EKONOMİ

ATTENTION !!!

What Is Written Here Is Not Investment Advice. It has been published on this page to explain the terminology used with explanations about the stock market, digital currencies, economy, finance and investment instruments.

🔍Kısa vadede AD-AS modelindeki değişikliklerAD-AS modeli, toplam arz (AS) ile toplam talep (AD) arasındaki ilişkiyi gösteren makroekonomik bir modeldir. Bu modelde AS eğrisi, ekonomideki üretim faktörlerinin fiyatlarının sabit olduğu varsayımı altında ekonomik aktivitenin seviyesini belirlemektedir. AD eğrisi, mal ve hizmetler için toplam talebi temsil eder. AD eğrisi para politikası, maliye politikası ve dış ticaret gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.


Kısa dönemde AD-AS modelindeki değişimler ekonomideki fiyat düzeyi ve reel milli gelir üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin, merkez bankası faiz oranlarını düşürür ve para politikasını genişletici yönde uygularsa, AD eğrisi sağa kayar. Bu kaymanın bir sonucu olarak, fiyatlar düzeyi yükselir ve reel milli gelir yükselir. Böylece ekonomide bir canlanma oluyor. Ancak bu durumda AS eğrisi sabit kalmaz. Üretim faktörlerinin fiyatları arttıkça AS eğrisi sola kayar. Bu kaymanın bir sonucu olarak, fiyatlar düzeyi daha da yükselir ve reel milli gelir düşer. Böylece ekonomide enflasyonist baskı oluşur.


Benzer şekilde, hükümet harcamaları artırarak veya vergileri azaltarak genişletici yönde maliye politikasını benimserse, AD eğrisi sağa kayar. Bu kaymanın bir sonucu olarak, fiyatlar düzeyi ve reel milli gelir yükselir. Ancak bu durumda AS eğrisi sola kayar. Bu kaymanın bir sonucu olarak, fiyatlar düzeyi daha da yükselir ve reel milli gelir düşer. Böylece ekonomide bütçe açığı ve borçlanma artıyor.


Son olarak dış ticaretteki değişimler AD-AS modelini de etkiler. Örneğin döviz kuru yükselirse ihracat azalır, ithalat artar. Bu durumda AD eğrisi sola kayar. Bu kaymanın bir sonucu olarak, fiyatlar düzeyi ve reel milli gelir düşer. Dolayısıyla ekonomide bir durgunluk var. Ancak bu durumda AS eğrisi sağa kayar. Bu kaymanın bir sonucu olarak, fiyatlar düzeyi daha da düşer ve reel milli gelir artar. Böylece ekonominin rekabet gücü artar.


Kısaca AD-AS modelinde kısa dönemde meydana gelen değişimler ekonomideki fiyat düzeyini ve reel milli geliri etkilemektedir. Ancak bu etkiler uzun vadede farklılık gösterebilir. Uzun vadede AS eğrisinin şekli ve konumu önem kazanır. Uzun dönemde AS eğrisinin dikey olduğu varsayılır. Bu varsayım altında AD-AS modelinde kısa dönemde meydana gelen değişimler sadece fiyat düzeyini etkiler ve reel milli geliri etkilemez.

!!!

You can find all explanations about the economy on our page.

Cryptocurrency

Finance&Exchange&Digital Money

Economics Education

Most Wanted

Tüm Haberler

Piyasalara Genel Bakış

Kripto Para Analiz ve Görüşleri

Döviz Analiz ve Görüşleri