Skip to main content

ntv.com.tr

EKONOMİ

ATTENTION !!!

What Is Written Here Is Not Investment Advice. It has been published on this page to explain the terminology used with explanations about the stock market, digital currencies, economy, finance and investment instruments.

🔍Otomatik Dengeleyiciler


Otomatik dengeleyiciler, ekonomik dengenin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hızlı ve etkin bir şekilde kendiliğinden işlev gören mali unsurlardır . Otomatik dengeleyiciler, ekonomideki dalgalanmalara karşı otomatik olarak tepki vererek gelir ve harcama akışlarını düzenlerler. Böylece ekonomik istikrarı korumaya yardımcı olurlar. 

 

Otomatik dengeleyicilerin en önemli özelliği, devletin herhangi bir müdahalesine gerek duymadan çalışmalarıdır. Bu nedenle otomatik dengeleyiciler, mali politika araçlarından farklıdır. Mali politika araçları, devletin gelir ve harcamalarını değiştirerek ekonomiye müdahale etmesini ifade eder. Örneğin, devlet ekonomiyi canlandırmak için vergileri düşürebilir veya kamu harcamalarını artırabilir. Ancak bu tür müdahaleler zaman alabilir ve etkisi gecikebilir.

 

Otomatik dengeleyiciler ise ekonomideki değişimlere anında uyum sağlarlar. Örneğin, ekonomide bir durgunluk yaşandığında, işsizlik artar ve vergi gelirleri azalır. Bu durumda otomatik dengeleyiciler devreye girer ve işsizlik sigortası ödemeleri artar. Böylece işsiz kalan kişilerin gelirleri desteklenir ve tüketim harcamaları düşmez. Aynı zamanda vergi gelirlerinin azalması da bütçe açığına yol açarak ekonomiyi destekler.

 

Otomatik dengeleyicilerin başlıca türleri şunlardır :

 

- Artan oranlı vergiler: Geliri arttıkça vergi oranı da artan bir vergi sistemidir. Bu sistemde, ekonomide bir genişleme yaşandığında, gelirler artar ve vergi gelirleri de artar. Böylece ekonomiyi aşırı ısınmaktan korur. Ekonomide bir daralma yaşandığında ise, gelirler azalır ve vergi gelirleri de azalır. Böylece ekonomiyi canlandırır.

- İşsizlik sigortası ödemeleri: İşsiz kalan kişilere belirli bir süre için devlet tarafından yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler, işsizlik arttığında artar ve işsizlik azaldığında azalır. Böylece işsiz kalan kişilerin gelirleri korunur ve tüketim harcamaları düşmez.

- Toprak ürünleri için ödenen destekler: Tarım sektöründe üretimi teşvik etmek için devlet tarafından yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler, tarım ürünlerinin fiyatları düştüğünde artar ve fiyatlar yükseldiğinde azalır. Böylece tarım sektörünün geliri sabitlenir ve tüketim harcamaları düşmez.

Otomatik dengeleyiciler, ekonomideki dalgalanmalara karşı etkili bir tampon görevi görürler. Ancak otomatik dengeleyicilerin de bazı sınırlılıkları vardır . Bunlar şunlardır:

 

- Otomatik dengeleyiciler, ekonominin yapısına ve mali politikalara bağlı olarak farklı ülkelerde farklı etkilere sahip olabilirler. Örneğin, artan oranlı vergiler, yüksek gelirli ülkelerde daha fazla otomatik dengeleyici işlevi görürken, düşük gelirli ülkelerde daha az etkili olabilirler.

- Otomatik dengeleyiciler, ekonomik döngülerin uzun vadeli eğilimlerini değiştiremezler. Sadece kısa vadeli dalgalanmaları yumuşatmaya yardımcı olurlar. Ekonomik büyümenin artması veya azalması için yapısal reformlar veya aktif mali politikalar gerekebilir.

- Otomatik dengeleyiciler, bütçe dengesini bozabilirler. Ekonomik durgunluk dönemlerinde, otomatik dengeleyiciler nedeniyle devlet gelirleri azalırken, harcamaları artar. Bu da bütçe açığını ve kamu borcunu artırır. Ekonomik canlanma dönemlerinde ise, otomatik dengeleyiciler nedeniyle devlet gelirleri artarken, harcamaları azalır. Bu da bütçe fazlasını ve kamu borcunu azaltır. Ancak bu durum, bütçe disiplininin sağlanması için yeterli olmayabilir.

!!!

You can find all explanations about the economy on our page.

Cryptocurrency

Finance&Exchange&Digital Money

Economics Education

Most Wanted

Tüm Haberler

Piyasalara Genel Bakış

Kripto Para Analiz ve Görüşleri

Döviz Analiz ve Görüşleri