Skip to main content

ntv.com.tr

EKONOMİ

ATTENTION !!!

What Is Written Here Is Not Investment Advice. It has been published on this page to explain the terminology used with explanations about the stock market, digital currencies, economy, finance and investment instruments.

🔍 Temettü Nasıl Alınır?

  🔍 Temettü Nasıl Alınır?


Temettü, bir şirketin elde ettiği karın bir kısmının hissedarlarına dağıtılmasıdır. Temettü almak için hisse senedi sahibi olmak ve temettü ödeme tarihinden önce hisseyi almak gerekir. Temettü ödemeleri nakit veya bedelsiz hisse olarak yapılabilir. Temettü veren şirketler yatırımcılar için cazip bir yatırım aracıdır. Bu yazıda temettü nedir, nasıl hesaplanır, nasıl alınır ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağız.


Temettü Nedir?


Temettü, bir şirketin elde ettiği net dönem karının vergiler ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan kısmının en az %20'sinin hissedarlarına dağıtılmasıdır. Temettü dağıtım kararı şirketin yönetim kurulu tarafından genel kurulda alınır ve hissedarlara duyurulur. Temettü dağıtımı şirketin karlılığını, güvenilirliğini ve prestijini arttırır. Temettüler genellikle üç ayda bir ödenir, ancak bazen özel temettüler de olabilir.


Temettü Nasıl Hesaplanır?


Temettü hesaplamak için şirketin hisse başına temettü miktarını ve temettü verimliliğini bilmek gerekir. Hisse başına temettü miktarı, şirketin dağıtacağı toplam temettünün hisse sayısına bölünmesiyle bulunur. Örneğin, 100 milyon TL temettü dağıtacak olan ve 10 milyon adet hissesi olan bir şirketin hisse başına temettü miktarı 100 milyon / 10 milyon = 10 TL'dir.


Temettü verimliliği ise, hisse başına temettünün hisse fiyatına oranıdır. Örneğin, 10 TL hisse başına temettü veren ve 100 TL'lik hisse fiyatı olan bir şirketin temettü verimliliği %10'dur. Temettü verimliliği yüksek olan şirketler yatırımcılara hem sermaye hem de temettü getirisi sunar.


Temettü Nasıl Alınır?


Temettü almak için temettü tarihinden önceki günün kapanışında ilgili hisseye sahip olmak yeterlidir. Temettü almak için hisseyi belli bir süre tutmanız veya belli bir lot sayısından fazla almanız gerekmez. Temettüler yatırım hesabınıza otomatik olarak aktarılır.


Temettüler nakit veya bedelsiz hisse olarak dağıtılabilir. Nakit temettülerde yatırımcılar nakit para alırken, bedelsiz hisselerde yatırımcılar ekstra hisse senedi alırlar. Bedelsiz hisselerde şirketin piyasa değeri değişmez, ancak hisse sayısı artar ve dolayısıyla hisse fiyatı düşer.

!!!

You can find all explanations about the economy on our page.

Cryptocurrency

Finance&Exchange&Digital Money

Economics Education

Most Wanted

Tüm Haberler

Piyasalara Genel Bakış

Kripto Para Analiz ve Görüşleri

Döviz Analiz ve Görüşleri