Skip to main content

ntv.com.tr

EKONOMİ

ATTENTION !!!

What Is Written Here Is Not Investment Advice. It has been published on this page to explain the terminology used with explanations about the stock market, digital currencies, economy, finance and investment instruments.

🔍 Sharpe Ratio

 Sharpe Ratio Nedir ve Nasıl Hesaplanır?


Yatırım yaparken, portföyünüzün performansını değerlendirmek için çeşitli göstergeler kullanabilirsiniz. Bunlardan biri de Sharpe Ratio'dur. Sharpe Ratio, yatırım portföyünün getiri ve riski arasındaki ilişkiyi ölçmeye yararken, aynı zamanda benzer yatırım araçlarından oluşan portföylerin karşılaştırılması amacıyla da kullanılır. Bu oran, getiri veya potansiyel getiriye karşılık ne ölçüde risk alındığını gösterir.


Sharpe Ratio nasıl hesaplanır?


Sharpe Ratio, portföyün aşırı getirisinin (excess return) standart sapmasına bölünmesiyle elde edilir. Aşırı getiri, portföyün risksiz faiz oranından (risk-free rate) daha fazla getiri sağlaması durumunda ortaya çıkar. Standart sapma ise portföyün getirisinin ortalama değerinden ne kadar sapma gösterdiğini ifade eder. Yani portföyün riskini ölçer.


Sharpe Ratio formülü şöyledir:


Sharpe Ratio = (Portföy Getirisi - Risksiz Faiz Oranı) / Portföyün Standart Sapması


Bu formülü kullanarak, farklı portföylerin Sharpe Ratio'larını hesaplayabilir ve karşılaştırabilirsiniz. Sharpe Ratio'nun yüksek olması, portföyün riskine göre daha fazla getiri sağladığı anlamına gelir. Sharpe Ratio'nun düşük olması ise portföyün riskine göre daha az getiri sağladığı veya aynı getiri için daha fazla risk aldığı anlamına gelir.


Sharpe Ratio'nun avantajları ve dezavantajları nelerdir?


Sharpe Ratio'nun avantajları şunlardır:


- Portföyün getiri ve riskini tek bir sayıda özetler.

- Farklı yatırım araçlarından oluşan portföyleri objektif bir şekilde karşılaştırmayı sağlar.

- Portföy yöneticilerinin performansını değerlendirmek için kullanılabilir.


Sharpe Ratio'nun dezavantajları şunlardır:


- Portföyün getirisinin normal dağılıma uyduğunu varsayar. Bu varsayım gerçek hayatta her zaman geçerli olmayabilir.

- Portföyün standart sapmasını tek bir risk ölçüsü olarak kabul eder. Oysa portföyün farklı türde riskleri olabilir.

- Risksiz faiz oranını sabit kabul eder. Oysa risksiz faiz oranı zaman içinde değişebilir.


!!!

You can find all explanations about the economy on our page.

Cryptocurrency

Finance&Exchange&Digital Money

Economics Education

Most Wanted

Tüm Haberler

Piyasalara Genel Bakış

Kripto Para Analiz ve Görüşleri

Döviz Analiz ve Görüşleri