Skip to main content

ntv.com.tr

EKONOMİ

ATTENTION !!!

What Is Written Here Is Not Investment Advice. It has been published on this page to explain the terminology used with explanations about the stock market, digital currencies, economy, finance and investment instruments.

🔍Balance in the AD-AS Model

 

AD-AS modeli, makroekonomik analizde kullanılan bir araçtır. Bu model, ekonomide toplam talep ve toplam arz eğrilerinin kesiştiği noktada genel denge durumunu gösterir. Toplam talep eğrisi, mal ve hizmet piyasası ile finans piyasasının dengede olduğu durumlarda, enflasyon oranı ve toplam çıktı düzeyi arasındaki ilişkiyi yansıtır. Toplam arz eğrisi ise, iş gücü piyasasının dengede olduğu durumlarda, fiyat seviyesi ve toplam çıktı düzeyi arasındaki ilişkiyi yansıtır.

AD-AS modelinde denge, kısa ve uzun dönemde farklı şekillerde ortaya çıkar. Kısa dönemde, fiyat ve ücretler yapışkandır, yani piyasa koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlayamazlar. Bu nedenle, kısa dönemde toplam arz eğrisi pozitif eğimlidir. Bu eğri, beklenen enflasyon, fiyat şokları ve kalıcı çıktı açığı gibi faktörlerden etkilenir. Kısa dönemde denge, toplam talep ve toplam arz eğrilerinin kesiştiği noktada gerçekleşir. Bu noktada, toplam çıktı düzeyi potansiyel çıktı düzeyinden farklı olabilir.

Uzun dönemde ise, fiyat ve ücretler esnektir, yani piyasa koşullarına uyum sağlayabilirler. Bu nedenle, uzun dönemde toplam arz eğrisi dikeydir. Bu eğri, potansiyel çıktı düzeyini belirleyen faktörlerden etkilenir. Bunlar arasında sermaye ve emek miktarı, teknoloji ve doğal kaynakların varlığı sayılabilir . Potansiyel çıktı, ekonominin sabit bir enflasyon oranında üretebileceği çıktı düzeyi veya potansiyel gayri safi yurt içi hasıla olarak tanımlanır. Potansiyel çıktıyı tahmin etmek için mevcut verileri kullanarak istatistiksel ve ekonometrik yöntemler kullanılır. Potansiyel çıktının artması için şu faktörler gereklidir :

 

- Emek arzının artması, örneğin yüksek doğum oranı nedeniyle

- Doğal kaynakların artan kullanılabilirliği

- Sermaye birikiminin veya stokunun artması

- Piyasa verimliliğinin artması

- Likiditenin artması

- Hükümet politikalarının destekleyici olması

 

Bu yazıda, uzun dönemde toplam arz eğrisinin şeklini ve potansiyel çıktının belirlenmesinde rol oynayan faktörleri açıkladık. Potansiyel çıktının önemi, ekonominin performansını değerlendirirken çıktı açığını hesaplamak için kullanılmasıdır. Çıktı açığı, gerçek ve potansiyel çıktı arasındaki farktır. Eğer gerçek çıktı potansiyel çıktının altında ise, ekonomide sıkıntı vardır (çıktı açığı negatiftir) ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yapar. Eğer gerçek çıktı potansiyel çıktının üzerinde ise, ekonomide aşırı ısınma vardır (çıktı açığı pozitiftir) ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yapar.

!!!

You can find all explanations about the economy on our page.

Cryptocurrency

Finance&Exchange&Digital Money

Economics Education

Most Wanted

Tüm Haberler

Piyasalara Genel Bakış

Kripto Para Analiz ve Görüşleri

Döviz Analiz ve Görüşleri